Formularz kontaktowy:

Wiadomość:


Naświetlanie

Ekspozycja fotografii jest stopniem umiejętnego i korzystnego naświetlania zdjęcia. Od niej to w ogromnej mierze jest zależne jak jasnym będzie wykonane przez nas zdjęcie. Każdy fotograf chcący robić wysokiej klasy zdjęcia bezwarunkowo musi opanować tego rodzaju zagadnienie. Na jej ogólny wynik wpływają trzy podstawowe elementy, jest to czas naświetlania, czułość filmu ISO i oczywiście zastosowana przesłona.

W obecnej chwili są wyróżniane dwa podstawowe rodzaje przesłony. Półautomatyczna, czyli taka, która reaguje na ręczne obracanie oraz automatyczna, reagująca automatycznie według zaleceń i zapisów programu nośnika. Czas naświetlania natomiast, to nic innego jak czas otwarcia migawki w trakcie, którego naświetlany zostaje dany element. Czas ten liczony jest w ułamkach sekundy.

Wymieniona czułość ISO, najkrócej mówiąc, jest wrażliwością wspomnianego wcześniej światłoczułego elementu na światło. Przesłona zwana także przysłoną, jest mechaniczną częścią obiektywu, regulującą ilość światła przezeń przechodzącego. Dzięki niej fotografia staje się odpowiednio naświetlonym zdjęciem. Wpływa ona także na głębie ostrości.
Copyright © 2011 Fotofgrafia.